Μπόνγκς (Ναργιλές) & Πίπες

Τα bongs είναι συσκευές διήθησης που χρησιμοποιούνται γενικά για το κάπνισμα καννάβεως, καπνού ή άλλων φυτικών ουσιών. Στην κατασκευή δεν διαφέρουν με τον γνωστό ναργιλέ.

Τα bongs είναι συσκευές διήθησης που χρησιμοποιούνται γενικά για το κάπνισμα καννάβεως, καπνού ή άλλων φυτικών ουσιών. Στην κατασκευή δεν διαφέρουν με τον γνωστό ναργιλέ.

Περισσότερα προϊόντα σύντομα